Anvendelsesvilkår

BEMÆRK! Før du registrerer dig og etablerer forbindelse, skal Vilkår for anvendelse til My Kaspersky-portalen og Kaspersky Small Office Security Management Console (herefter kaldt "softwareløsningen"), og de rettigheder, der tilhører AO Kaspersky Lab (herefter kaldt "Rettighedshaveren"). Softwareløsningen refererer til Rettighedshaverens websteder, online ressourcer og software, der er installeret i Rettighedshaverens infrastruktur, der anvendes via websteder.

Oprettelse af en konto i Softwareløsningen og brug af Softwareløsningen kræver din ubetingede samtykke i forbindelse med de fremlagte betingelser nedenfor og med beskrivelsen i My Kaspersky Help og Administrationskonsol for Kaspersky Small Office Security Help webressourcer, og det kræver også, at du accepterer disse Vilkår for anvendelse på dine egne vegne eller på dit barns vegne. Hvis du ikke samtykker i forbindelse med de specificerede vilkår, bør du ikke oprette en konto i Softwareløsningen eller anvende Softwareløsningen.

For at anvende Softwareløsningen, skal du oprette en konto på Rettighedshavers websteder https://my.kaspersky.com eller https://ksos.kaspersky.com.

Betingelser for databehandling

Læs betingelserne i afsnittet "Betingelser for databehandling". Dette afsnit beskriver data videregivet af dig og/eller af din computer og den måde, hvorpå Rettighedshaveren vil behandle dataene med henblik på udførelsen af disse Vilkår for anvendelse. Hvis softwaren bruges i en juridisk enhed eller på en computer, der benyttes af flere enkeltpersoner, skal du sørge for, at de har forstået og accepteret betingelserne i afsnittet "Betingelser for databehandling", før de bruger Softwareløsningen.

 1. For at Rettighedshaveren kan opfylde sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår for anvendelse, skal Rettighedshaveren modtage og behandle de oplysninger, der er beskrevet i afsnittet "Betingelser for databehandling", pkt. 1, med henblik på de erklærede formål. Sådanne oplysninger kan anses for at være personlige i henhold til gældende lovgivning i bestemte lande.

  Du får kernefunktionaliteten af Softwareløsningen (gælder for My Kaspersky og Kaspersky Small Office Security Management Console)

  Kernefunktionaliteten af Softwareløsningen, der er beskrevet i Brugervejledningen, er at administrere købte licenser, ekstern styring af din computers sikkerhedsniveau og at få teknisk support. For at stille denne kernefunktionalitet til rådighed, mens du anvender Softwareløsningen, skal Rettighedshaveren fra din computer modtage og behandle:

  • E-mailadresser, som brugerkontoen er registreret under; entydigt id for brugeren på webstedet; e-mailadresse for brugeren, der er inviteret til at anvende licensen; entydigt id for brugeren, der er inviteret til at anvende licensen; ekstra navn på brugerkontoen; ekstra navn på kontoen til brugeren, der er inviteret til at bruge licensen; land og sprog på brugerkontoen;
  • Land, region, tidszone for brugeren, telefonnummer; entydigt id på CAPTCHA, der forespørges brugeren; type CAPTCHA, der vises til brugeren; brugers svar på CAPTCHA-forespørgslen; IMEI, IP-adresse; one-time-kode sendt via SMS; adgangskode i krypteret tilstand er kun tilgængelig for godkendelsesfunktion; notifikationsfunktionstoken, godkendelsesfunktionstoken;
  • Oplysninger fra konsollen til komponenten for fjernadministration af app: Sikkerhedsproblemer på enheden, deres beskrivelser, statusser for problemer, entydigt id for enheden, enhedstype, enhedsnavn, dato og tidspunkt for enhedens adgang til internettet, type af operativsystem;
  • Type kommando, der sendes i tyverisikringskomponentens administrationskonsol til sikring af mistede mobile enheder; Id for hændelsen i tyverisikringskomponentens administrationskonsol; fotos, der er taget i tyverisikringskomponentens administrationskonsol; brugermeddelelse, der er sendt til den låste skærm på den mistede mobile enhed fra tyverisikringskomponentens administrationskonsol;
  • App-aktiveringskode, app-id, app-version, app-navn, internt licens-id; licensindstillinger, aktiveringsdato, udløbsdato, produktnavn, antal enheder og brugere, licenstype;
  • By, indeks, breddegrad, længdegrad, landets telefonkode, oplysninger om VK- og Facebook-brugerkonto, som er tilladt af brugeren til overførsel, type bankkort, sidste 4 cifre i bankkortnummeret, ekstra navn i brugerkontoen;
  • Fil, der er sendt til teknisk support; id og beskrivelse af problemet for kommunikation med teknisk support; id for anmodningen til teknisk support, produkt-id, produktnavn, produktversion, id for softwareløsningen.

  Du får muligheden for at købe Rettighedshavers produkter (gælder for My Kaspersky)

  Denne funktionalitet i Softwareløsningen, som beskrevet i Brugervejledningen, er at muliggøre køb af Rettighedshavers produkter. For at stille denne kernefunktionalitet til rådighed, mens du anvender Softwareløsningen, skal Rettighedshaveren fra din computer modtage og behandle:

  • Prisaftaler for produkter, land og sprog for kontoen, produkt-id, produktversion, id for softwareløsningen; oplysninger om købet (omfatter også data som ordre-id, liste over købte produkter, købsvaluta, betalingsmetode, rabat, brugerkontoens sprog, brugerens land, rabatkupon, samlet køb, moms af køb, id for indkøbskurven i e-commerce-systemet, købs-id).

  Du accepterer også, at Softwareløsningen lagrer, akkumulerer, behandler og viser følgende oplysninger for at forbedre kvaliteten af Softwareløsninger, der udgives af Rettighedshaver:

  • Type kommando, der sendes i tyverisikringskomponentens administrationskonsol til sikring af mistede mobile enheder; app-aktiveringskode, app-id, app-version, land, region, landets telefonkode, entydigt id for enheden, enhedsnavn, e-mailadresse til brugeren, IP-adresse, internt licens-id, entydigt id for brugeren, land og sprog i kontoen, brugerens tidszone; adresser på de sider i Softwareløsningen, som brugeren har været inde på; id for funktionskomponenten i Softwareløsningen; licensindstillinger; aktiveringsdato, udløbsdato, produkt, antal enheder og brugere; licenstype;
  • Type browser, browserversion, type operativsystem, operativsystemversion, produkt-id, produktversion, entydigt id for den downloadede app, version af mobil NET-protokol, mobiloperatør, browserunderstøttelse af cookie-filer, JS-filer, lyd- og video-filer; enhedsproduktivitet, skærmopløsning, skærmbredde og -højde;
  • Gælder ikke Kaspersky Small Office Security Management Console: Id for indkøbskurv i e-commerce-systemet, købs-id.

  En del af de udgivne oplysninger kan sendes til brugerens e-mail (type og betingelser for licens, aktiveringskode og navne på enheder, der bruger licensen) efter brugerens anmodning.

  Oplysninger om oprettede profiler og konti, tilføjede og/eller købte licenser og tilknyttede apps er også tilgængelige for administratorer af Softwareløsningen til at behandle anmodninger, der sendes til teknisk support og sikre korrekt funktion af Softwareløsningen.

 2. Rettighedshaveren behandler også data i en form, som ikke i sig selv tillader direkte tilknytning til en bestemt enkeltperson. Du kan finde listen over sådanne data og formålet med deres behandling i Brugervejledningen.

 3. Hvis du beslutter ikke at videregive oplysninger, der er nødvendige, for at Rettighedshaver kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Vilkår for anvendelse, som angivet i afsnittet "Betingelser for databehandling", accepterer du ikke betingelserne i disse Vilkår for anvendelse. I dette tilfælde skal du ikke registrere kontoen i Softwareløsningen eller bruge Softwareløsningen.

 4. Når du videregiver data til Rettighedshaveren via softwaren, håndterer Rettighedshaveren disse data i henhold til dennes politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som navnlig beskriver den måde, hvorpå Rettighedshaveren beskytter dine data, hvor Rettighedshaveren behandler dine data samt dine rettigheder med hensyn til de omhandlende data. Du kan finde og læse hele dens indhold på https://www.kaspersky.com/web-privacy-policy.

Generelle betingelser

Softwareløsningen kan indeholde links til tredjeparts websteder eller ressourcer. Vi videregiver udelukkende sådanne links til din gavn og påtager os intet ansvar for deres indhold eller nogen ressourcer eller links til produkter eller services, der tilbydes eller er tilgængelige fra dem. Du accepterer dit eksklusive ansvar og påtager dig alle risici, når du anvender tredjepart websteder eller ressourcer.

MED UNDTAGELSE AF DEN BEGRÆNSEDE GARANTI, DER FREMGÅR AF DETTE AFSNIT, VIDEREGIVES SOFTWARELØSNINGEN "SOM DEN ER OG FOREFINDES". RETTIGHEDSHAVEREN OG DENNES PARTNERE GIVER INGEN GARANTIER FOR DENS ANVENDELSE OG YDEEVNE. MED UNDTAGELSE AF GARANTIERNE, BETINGELSER, REPRÆSENTATIONER ELLER BESTEMMELSER, HVIS OMFANG IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES UNDER GÆLDENDE LOV, GIVER RETTIGHEDSHAVER OG DENNES PARTNERE INGEN GARANTIER, BETINGELSER, REPRÆSENTATIONER ELLER BESTEMMELSER (UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET) FOR NOGET, IKKE BEGRÆNSET TIL IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER, KOMMERCIEL KVALITET, INTEGRATION ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. DU ACCEPTERER HERMED ANSVARET FOR VALG AF SOFTWAREN TIL OPNÅELSE AF DE ØNSKEDE RESULTATER, FOR INSTALLATION OG BRUG AF SOFTWAREN OG FOR DE RESULTATER, DER OPNÅS VED BRUGEN AF DEN.

RETTIGHEDSHAVEREN OG/ELLER DENNES PARTNERE HÆFTER IKKE FOR NOGEN SKADER OG/ELLER TAB (DER KAN VÆRE RESULTATET AF TAB AF FORTJENESTE, AFBRYDELSE AF FORRETNING, TAB AF INFORMATION ELLER ANDRE MATERIELLE SKADER), SOM OPSTÅR AF ANVENDELSEN ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR ANVENDELSEN AF SOFTWARELØSNINGEN, SELV OM RETTIGHEDSHAVEREN OG DENNES PARTNERE BLEV MEDDELT OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE TAB OG/ELLER SKADER. DISSE BEGRÆNSNINGER UDELUKKES IKKE ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV.

Disse anvendelsesvilkår er reguleret i overensstemmelse med den russiske lovgivning.

Kontaktoplysninger:
Disse oplysninger kan findes på siden Kontaktoplysninger.

Versioner af dette dokument

 • 27-apr-2018