Όροι χρήσης

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από την εγγραφή και τη σύνδεσή σας, διαβάστε προσεκτικά τους Όρους χρήσης της πύλης My Kaspersky και της Κονσόλας διαχείρισης Kaspersky Small Office Security (εφεξής η "Λύση λογισμικού"), τα δικαιώματα της οποίας ανήκουν στην AO Kaspersky Lab (εφεξής "Κάτοχος δικαιωμάτων"). Η Λύση λογισμικού αναφέρεται στις τοποθεσίες web του Κατόχου δικαιωμάτων, στους ηλεκτρονικούς πόρους και στο λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στην υποδομή του Κατόχου δικαιωμάτων, η οποία χρησιμοποιείται μέσω των τοποθεσιών web.

Η δημιουργία ενός λογαριασμού στη Λύση λογισμικού και η χρήση της Λύσης λογισμικού συνεπάγεται την άνευ όρων συναίνεσή σας στους όρους που παρουσιάζονται παρακάτω και με την περιγραφή που περιλαμβάνεται στους διαδικτυακούς πόρους Βοήθεια του My Kaspersky και Βοήθεια της Κονσόλας διαχείρισης Kaspersky Small Office Security, ενώ συνεπάγεται επίσης ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης για λογαριασμό σας και εκ μέρους του παιδιού σας. Εάν δεν συναινείτε στους καθορισμένους όρους, δεν πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στη Λύση λογισμικού ή να χρησιμοποιήσετε τη Λύση λογισμικού.

Για να χρησιμοποιήσετε τη Λύση λογισμικού, πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στις τοποθεσίες web του Κατόχου δικαιωμάτων https://my.kaspersky.com ή https://ksos.kaspersky.com.

Συνθήκες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων

Διαβάστε τους όρους στην ενότητα "Συνθήκες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων". Η παρούσα ενότητα περιγράφει τα δεδομένα που λαμβάνονται από εσάς ή/και τον Υπολογιστή σας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο Κάτοχος Δικαιωμάτων θα επεξεργαστεί τα δεδομένα για την εκτέλεση των παρόντων Όρων Χρήσης. Εάν η Λύση Λογισμικού χρησιμοποιείται εντός μιας νομικής οντότητας ή σε υπολογιστή που χρησιμοποιείται από διαφορετικά άτομα, πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχουν κατανοήσει και αποδεχτεί τις προϋποθέσεις της ενότητας "Συνθήκες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων", προτού χρησιμοποιήσουν τη Λύση Λογισμικού.

 1. Προκειμένου ο Κάτοχος δικαιωμάτων να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, ο Κάτοχος δικαιωμάτων πρέπει να λαμβάνει και να επεξεργάζεται πληροφορίες που περιγράφονται στο Άρθρο 1 της ενότητας "Συνθήκες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων" για τους δηλωμένους σκοπούς. Οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να θεωρούνται προσωπικές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ορισμένων χωρών.

  Παροχή προς εσάς της βασικής λειτουργικότητας της Λύσης λογισμικού (αφορά το My Kaspersky και την Κονσόλα διαχείρισης Kaspersky Small Office Security)

  Η βασική λειτουργικότητα της Λύσης λογισμικού όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο χρήστη είναι η διαχείριση των αδειών χρήσης που έχουν αγοραστεί, ο απομακρυσμένος έλεγχος του επιπέδου ασφάλεια των υπολογιστών σας και η λήψη τεχνικής υποστήριξης. Για την παροχή αυτής της βασικής λειτουργικότητας, κατά τη διάρκεια της από μέρους σας χρήσης της Λύσης λογισμικού, ο Κάτοχος δικαιωμάτων πρέπει να λαμβάνει από τη συσκευή σας και να επεξεργάζεται τις εξής πληροφορίες:

  • Διεύθυνση e-mail με την οποία έχει καταχωρηθεί ο λογαριασμός χρήστη, μοναδικό αναγνωριστικό του χρήστη για την τοποθεσία web, διεύθυνση e-mail του χρήστη που προσκλήθηκε για να χρησιμοποιήσει από κοινού την άδεια χρήσης, πρόσθετο όνομα στο λογαριασμό του χρήστη, πρόσθετο όνομα στο λογαριασμό του χρήστη που προσκλήθηκε για να χρησιμοποιήσει από κοινού την άδεια χρήσης, χώρα και γλώσσα του λογαριασμού χρήστη,
  • Χώρα, περιοχή, ζώνη ώρας του χρήστη, αριθμός τηλεφώνου, μοναδικό αναγνωριστικό της συμβολοσειράς CAPTCHA που ζητήθηκε από το χρήστη, τύπος συμβολοσειράς CAPTCHA που εμφανίζεται στο χρήστη, απόκριση του χρήστη στην ειδοποίηση της συμβολοσειράς CAPTCHA, IMEI, διεύθυνση IP, κωδικός μιας χρήσης που εστάλη μέσω SMS, κωδικός πρόσβασης σε κρυπτογραφημένη μορφή με δυνατότητα πρόσβασης μόνο για λειτουργίες εξουσιοδότησης, διακριτικό λειτουργίας ειδοποιήσεων, διακριτικό λειτουργίας εξουσιοδότησης,
  • Πληροφορίες από την κονσόλα του στοιχείου διαχείρισης της απομακρυσμένης εφαρμογής: Προβλήματα ασφάλειας στη συσκευή, οι περιγραφές τους, οι καταστάσεις των προβλημάτων, μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής, τύπος συσκευής, όνομα συσκευής, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης της συσκευής στο διαδίκτυο, τύπος λειτουργικού συστήματος,
  • Τύπος εντολής που εστάλη στην κονσόλα διαχείρισης του στοιχείου του προγράμματος Anti-Theft για την ασφάλεια των φορητών συσκευών που έχουν χαθεί, αναγνωριστικό του συμβάντος στην κονσόλα διαχείρισης του προγράμματος Anti-Theft, φωτογραφίες που ελήφθησαν στην κονσόλα διαχείρισης του προγράμματος Anti-Theft, μήνυμα χρήστη που εστάλη στην κλειδωμένη οθόνη της φορητής συσκευής που έχει χαθεί από την κονσόλα διαχείρισης του στοιχείου του προγράμματος Anti-Theft,
  • Κωδικός ενεργοποίησης εφαρμογής, αναγνωριστικό εφαρμογής, έκδοση εφαρμογής, όνομα εφαρμογής, εσωτερικό αναγνωριστικό άδειας χρήσης, ρυθμίσεις άδειας χρήσης: ημερομηνία ενεργοποίησης, ημερομηνία λήξης, όνομα προϊόντος, αριθμός συσκευών και χρηστών, τύπος άδειας χρήσης,
  • Πόλη, ευρετήριο, γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, τηλεφωνικός κωδικός χώρας, πληροφορίες λογαριασμού χρήστη VK και Facebook που επιτρέπει ο χρήστης για τη μεταφορά, τύπος τραπεζικής κάρτας, τελευταία 4 ψηφία του αριθμού της τραπεζικής κάρτας, πρόσθετο όνομα στο λογαριασμό χρήστη,
  • Αρχείο που εστάλη στην Τεχνική Υποστήριξη, αναγνωριστικό και περιγραφή του προβλήματος για επικοινωνία με την Τεχνική Υποστήριξη, αναγνωριστικό του αιτήματος στην Τεχνική υποστήριξη, αναγνωριστικό προϊόντος, όνομα προϊόντος, έκδοση προϊόντος, αναγνωριστικό της λύσης λογισμικού.

  Παροχή προς εσάς της δυνατότητας αγοράς των προϊόντων του Κατόχου δικαιωμάτων (αφορά το My Kaspersky)

  Αυτή η λειτουργικότητα της Λύσης λογισμικού όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο χρήστη είναι η παροχή της δυνατότητας αγοράς των προϊόντων του Κατόχου δικαιωμάτων. Για την παροχή αυτής της λειτουργικότητας, κατά τη διάρκεια της από μέρους σας χρήσης της Λύσης λογισμικού, ο Κάτοχος δικαιωμάτων πρέπει να λαμβάνει από τη συσκευή σας και να επεξεργάζεται τις εξής πληροφορίες:

  • Τιμοκατάλογοι προϊόντων, χώρα και γλώσσα λογαριασμού, αναγνωριστικό προϊόντος, έκδοση προϊόντος, αναγνωριστικό λύσης λογισμικού. Πληροφορίες σχετικά με την αγορά (αναγνωριστικό παραγγελίας, κατάλογος αγορασθέντων προϊόντων, νόμισμα αγοράς, τρόπος πληρωμής, έκπτωση, γλώσσα λογαριασμού χρήστη, χώρα χρήστη, εκπτωτικό κουπόνι, συνολικό ποσό αγοράς, φόρος αγοράς, αναγνωριστικό καλαθιού στο σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου, αναγνωριστικό αγοράς).

  Επίσης, συμφωνείτε ότι η λύση λογισμικού μπορεί να αποθηκεύσει, να συγκεντρώσει, να επεξεργαστεί και να εμφανίσει τις εξής πληροφορίες για τη βελτίωση της ποιότητας των λύσεων λογισμικού που παρέχει ο Κάτοχος των δικαιωμάτων:

  • Τύπος εντολής που εστάλη στην κονσόλα διαχείρισης του στοιχείου Anti-Theft για την ασφάλεια των φορητών συσκευών που έχουν χαθεί, κωδικός ενεργοποίησης εφαρμογής, αναγνωριστικό εφαρμογής, έκδοση εφαρμογής, χώρα, περιοχή, τηλεφωνικός κωδικός χώρας, μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής, όνομα συσκευής, διεύθυνση e-mail του χρήστη, διεύθυνση IP, εσωτερικό αναγνωριστικό άδειας χρήσης, μοναδικό αναγνωριστικό του χρήστη, χώρα και γλώσσα του λογαριασμού, ζώνη ώρας του χρήστη, διευθύνσεις των σελίδων της Λύσης λογισμικού στις οποίες είχε πρόσβαση ο χρήστης, αναγνωριστικό του λειτουργικού στοιχείου στη λύση λογισμικού, ρυθμίσεις άδειας χρήσης: ημερομηνία ενεργοποίησης, ημερομηνία λήξης, προϊόν, αριθμός συσκευών και χρηστών, τύπος άδειας χρήσης,
  • Τύπος προγράμματος περιήγησης, έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπος λειτουργικού συστήματος, έκδοση λειτουργικού συστήματος, αναγνωριστικό προϊόντος, έκδοση προϊόντος, μοναδικό αναγνωριστικό της εφαρμογής που ελήφθη, έκδοση πρωτοκόλλου NET για κινητά τηλέφωνα, πάροχος κινητής τηλεφωνίας, υποστήριξη προγράμματος περιήγησης για αρχεία cookie, αρχεία JS, αρχεία ήχου και εικόνας· παραγωγικότητα συσκευής, ανάλυση οθόνης, πλάτος και ύψος οθόνης,
  • Δεν ισχύει για την Κονσόλα διαχείρισης Kaspersky Small Office Security: Αναγνωριστικό του καλαθιού στο σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου, αναγνωριστικό αγοράς.

  Τμήμα των παρεχόμενων πληροφοριών μπορεί να αποσταλεί στο e-mail του χρήστη (τύπος και περίοδος ισχύος της άδειας χρήσης, κωδικός ενεργοποίησης και ονόματα των συσκευών που χρησιμοποιούν την άδεια χρήσης) κατόπιν αιτήματος του χρήστη.

  Πληροφορίες σχετικά με τα προφίλ και τους λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν, τις άδειες χρήσης που προστέθηκαν ή/και αγοράστηκαν και τις συνδεδεμένες εφαρμογές είναι επίσης προσβάσιμες στους διαχειριστές της λύσης λογισμικού για την επεξεργασία των αιτημάτων που στάλθηκαν στην Τεχνική Υποστήριξη και για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της λύσης λογισμικού.

 2. Ο Κάτοχος δικαιωμάτων επεξεργάζεται επίσης δεδομένα σε μορφή η οποία δεν επιτρέπει, από μόνη της, τον άμεσο συσχετισμό με οποιοδήποτε συγκεκριμένο άτομο. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα αυτών των δεδομένων και τους σκοπούς της επεξεργασίας τους στα εγχειρίδια χρήσης της Βοήθειας για το My Kaspersky και την Κονσόλα διαχείρισης Kaspersky Small Office Security.

 3. Εάν αποφασίσετε να μην παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε ο Κάτοχος δικαιωμάτων να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο των παρόντων Όρων Χρήσης όπως υποδεικνύεται στην ενότητα "Συνθήκες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων", δεν συμφωνείτε με τις συνθήκες των παρόντων Όρων Χρήσης. Σε αυτήν την περίπτωση, μην εγγράψετε το λογαριασμό στη Λύση λογισμικού και μην χρησιμοποιήσετε τη Λύση λογισμικού.

 4. Όταν παρέχετε τα δεδομένα σας μέσω της Λύσης λογισμικού στον Κάτοχο δικαιωμάτων, ο Κάτοχος δικαιωμάτων τα διαχειρίζεται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου του, η οποία περιγράφει, συγκεκριμένα, τον τρόπο με τον οποίο ο Κάτοχος Δικαιωμάτων προστατεύει τα δικαιώματά σας, τα σημεία όπου επεξεργάζεται τα δεδομένα σας ο Κάτοχος δικαιωμάτων και τα δικαιώματά σας ως το υποκείμενο των δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε το πλήρες περιεχόμενό της στη διεύθυνση https://www.kaspersky.com/web-privacy-policy.

Γενικοί όροι

Αν έχετε ενεργή άδεια χρήσης, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τεχνική υποστήριξη (μέσω τηλεφώνου ή/και μέσω Διαδικτύου) κατά την περίοδο χρήσης της Λύσης λογισμικού.

Κατά την χρήση της Λύσης Λογισμικού απαγορεύεται να:

 • αναζητήσετε, σαρώσετε, ή δοκιμάσετε την ευπάθεια της Λύσης λογισμικού ή οποιουδήποτε σχετιζόμενου συστήματος ή δικτύου ή να διαταράξετε τα μέτρα ασφαλείας ή τους ελέγχους επαλήθευσης ταυτότητας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Λύση λογισμικού ή των παρεμφερών συστημάτων και δικτύων,
 • αποκωδικοποιήσετε, απομεταγλωττίσετε, αποσυναρμολογήσετε, ή να προβείτε σε αντίστροφη διαδικασία σχεδιασμού οποιουδήποτε λογισμικού χρησιμοποιείται για να παρέχει τη Λύση Λογισμικού,
 • προκαλέσετε βλάβη ή να απειλήσετε με οποιονδήποτε τρόπο τους άλλους χρήστες, ή να παρεμποδίσετε ή να επιχειρήσετε να παρεμποδίσετε την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη, κεντρικού υπολογιστή ή δικτύου στην Λύση λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων μέσω διασποράς ιού, υπερφόρτωσης, κατακλυσμού, ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), ή βομβαρδισμού ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email bombing),
 • αποστείλετε ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), διαφημίσεις ή ανακοινώσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες,
 • προσδιορίσετε ψευδώς την ταυτότητά σας, την εταιρεία σας ή τη συνδεδεμένη εταιρεία ως κάποιο άλλο άτομο ή νομική οντότητα,
 • κάνετε χρήση της Λύσης Λογισμικού με σκοπό την απόκτηση κέρδους από άλλα άτομα ή οντότητες,
 • συνδέσετε συσκευές άλλων χρηστών που δεν εξουσιοδότησαν τον κάτοχο λογαριασμού να διαχειρίζεται τις συσκευές τους (εφαρμογές του Κατόχου Δικαιωμάτων στις συσκευές), συμπεριλαμβανομένης αποδοχής όλων των απαραίτητων συμφωνιών,
 • επιτρέψετε ή να βοηθήσετε οποιοδήποτε άλλο άτομο ή οντότητα στην διάπραξη οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες.

Η Λύση λογισμικού ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς τοποθεσίες web ή πόρους τρίτων. Παρέχουμε τις εν λόγω συνδέσεις μόνο για τη διευκόλυνσή σας και δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό τους ή για τυχόν πόρους ή συνδέσεις προς προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται ή διατίθενται από αυτούς. Αναγνωρίζετε την αποκλειστική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους κατά τη χρήση τοποθεσιών web ή πόρων τρίτων.

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ, Η ΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ". Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΡΗΤΕΣ Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ, ΟΠΩΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, Η ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Ή Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ.

Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η/ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ/ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΆΛΛΗ ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η/ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΣ. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπονται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Αυτές οι πληροφορίες διατίθενται στη σελίδα Στοιχεία επικοινωνίας.

Εκδόσεις αυτού του εγγράφου

 • Απρ 27, 2018