Användningsvillkor

VIKTIGT! Innan du registrerar och ansluter dig ska du noggrant läsa igenom användningsvillkoren för My Kaspersky-portalen och Kaspersky Small Office Security-administrationskonsolen (kallas hädanefter ”programvarulösningen”) och rättigheterna som tillhör AO Kaspersky Lab (kallas hädanefter ”rättsinnehavaren”). Programvarulösningen hänvisar till rättsinnehavarens webbplatser, onlineresurser och programvara som är installerad på rättsinnehavarens infrastruktur och används via webbplatserna.

Att skapa ett konto i programvarulösningen och att använda programvarulösningen utgör ett villkorslöst godkännande från dig av villkoren som anges nedan och av beskrivningen i webbresurserna hjälp för My Kaspersky och hjälp för Kaspersky Small Office Security-administrationskonsol, och innebär också att du godkänner dessa användningsvillkor å dina egna eller å ditt barns vägnar. Om du inte samtycker till de angivna villkoren får du inte skapa ett konto i programvarulösningen eller använda programvarulösningen.

För att använda programvarulösningen måste du skapa ett konto på någon av rättsinnehavarens webbplatser https://my.kaspersky.com eller https://ksos.kaspersky.com.

Villkor för databehandling

Läs villkoren i avsnittet Villkor för databehandling. I det här avsnittet beskrivs data som tas emot från dig eller din dator och hur rättsinnehavaren behandlar data för att fullgöra dessa användningsvillkor. Om programvarulösningen används av en juridisk person eller på en dator som används av flera personer måste du säkerställa att de har förstått och godkänt villkoren i avsnittet Villkor för databehandling innan de använder programvarulösningen.

 1. För att rättsinnehavaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt dessa användningsvillkor måste rättsinnehavaren ta emot och behandla informationen som beskrivs i avsnittet Villkor för databehandling, klausul 1 för de angivna ändamålen. Sådan information kan betraktas som personlig enligt gällande lagar i vissa länder.

  Tillhandahållande av programvarulösningens kärnfunktion (gäller My Kaspersky och Kaspersky Small Office Security-administrationskonsol)

  Programvarulösningens kärnfunktion, som beskrivs i användarhandboken, är att hantera inköpta licenser, fjärrstyra säkerhetsnivån för dina datorer och möjliggöra tillhandahållande av teknisk support. För att kunna tillhandahålla denna kärnfunktion måste rättsinnehavaren medan du använder programvarulösningen ta emot och behandla följande information från din enhet:

  • E-postadressen under vilken användarkontot är registrerat, användarens unika ID på webbplatsen, e-postadressen till användaren som har inbjudits att gemensamt använda licensen, unikt ID för användaren som har inbjudits att gemensamt använda licensen, ytterligare namn i användarkontot, ytterligare namn i kontot på användaren som har inbjudits att gemensamt använda licensen, samt landet och språket för användarkontot;
  • Användarens land, region och tidzon, telefonnummer, unikt ID för CAPTCHA som efterfrågas från användaren, typen av CAPTCHA som visas för användaren, användarens svar på CAPTCHA-uppmaningen, IMEI, IP-adress, engångskoden som skickas via sms, lösenordet i en krypterad form som endast är tillgänglig för auktoriseringsfunktionen, aviseringsfunktionens token och auktoriseringsfunktionens token;
  • Information från konsolen för Remote App-administrationskomponenten: säkerhetsproblem på enheten, beskrivningar av dessa, problemens status, enhetens unika ID, enhetstyp, enhetens namn, datumet och tidpunkten när enheten hade åtkomst till internet och typen av operativsystem;
  • Typen av kommando som skickas i konsolen för hantering av stöldskyddskomponenter för att säkra förlorade mobila enheter, ID för händelsen i konsolen för hantering av stöldskyddskomponenter, foton som tas i konsolen för hantering av stöldskyddskomponenter, användarmeddelandet som skickas till den låsta skärmen på den förlorade enheten från konsolen för hantering av stöldskyddskomponenter;
  • Appaktiveringskoden, app-ID, appversion, appnamn, internt licens-ID, licensinställningar, däribland följande data: aktiveringsdatum, utgångsdatum, produktnamn, antal enheter och användare och licenstyp;
  • Stad, index, latitud, longitud, landsnummer, information om VK- och Facebook-användarkonton som användaren tillåter överförs, typen av bankkort, de sista 4 siffrorna i bankkortnumret och ytterligare namn i användarkontot;
  • Filen som skickas till teknisk support, ID för och beskrivning av problemet vid kommunikation med teknisk support, ID för begäran till teknisk support, produkt-ID, produktnamn, produktversion och ID för programvarulösningen.

  Tillhandahållande av möjlighet att köpa rättsinnehavarens produkter (gäller My Kaspersky)

  Denna funktion i programvarulösningen, som beskrivs i användarhandboken, syftar till att ge möjlighet att köpa rättsinnehavarens produkter. För att kunna tillhandahålla denna funktion måste rättsinnehavaren medan du använder programvarulösningen ta emot och behandla följande information från din enhet:

  • Prislistan för produkter, kontots land och språk, produkt-ID, produktversion, ID för programvarulösningen, information om inköpet (däribland data som beställnings-ID, lista över inköpta produkter, inköpsvaluta, betalningsmetod, rabatt, användarkontots språk, användarland, rabattkupong, totalt inköpsbelopp, skatt på inköpet, ID för varukorgen i e-handelssystemet och inköps-ID).

  Du samtycker också till att programvarulösningen kan lagra, ackumulera, behandla och visa följande information för att förbättra kvaliteten på programvarulösningar som tillhandahålls av rättsinnehavaren:

  • Typen av kommando som skickas i konsolen för hantering av stöldskyddskomponenter för att säkra förlorade mobila enheter, appaktiveringskod, app-ID, appversion, land, region, landsnummer, enhetens unika ID, enhetens namn, användarens e-postadress, IP-adress, internt licens-ID, unikt ID för användaren, kontots land och språk, användarens tidszon, adresser till sidorna i programvarulösningen som användaren öppnar, ID för den funktionella komponenten i programvarulösningen och licensinställningar, däribland följande data: aktiveringsdatum, utgångsdatum, produkt, antal enheter och användare, samt licenstyp;
  • Typ av webbläsare, webbläsarversion, typ av operativsystem, versionen av operativsystemet, produkt-ID, produktversion, unikt ID för den nedladdade appen, versionen av det mobila NET-protokollet, mobiloperatör, webbläsarstöd för cookiefiler, JS-filer, ljudfiler och videofiler, enhetsproduktivitet, skärmupplösning, skärmbredd och skärmhöjd;
  • Gäller inte Kaspersky Small Office Security-administrationskonsol: ID för varukorgen i e-handelssystemet och inköps-ID.

  En del av informationen som tillhandahålls kan skickas till användarens e-post (licenstyp och -löptid, aktiveringskod och namn på enheter som använder licensen) på användarens begäran.

  Information om skapade profiler och konton, tillagda eller köpta licenser och anslutna appar är också tillgänglig för programvarulösningens administratörer i syfte att behandla begäran som skickas till teknisk support och att säkerställa att programvarulösningen fungerar korrekt.

 2. Rättsinnehavaren behandlar också data i en form som inte ensamt tillåter direkt association till enskilda personer. Du hittar en lista över sådana data och syftena med behandling av dem i användarhandboken.

 3. Om du bestämmer dig för att inte lämna den information som krävs för att rättsinnehavaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt användningsvillkoren, vilka anges i avsnittet Villkor för databehandling, godkänner du inte villkoren för dessa användningsvillkor. I sådana fall får du inte registrera ett konto i programvarulösningen eller använda programvarulösningen.

 4. När du tillhandahåller data via programvarulösningen till rättsinnehavaren hanterar rättsinnehavaren dessa enligt sin sekretesspolicy, vari främst beskrivs hur rättsinnehavaren skyddar dina data, var rättsinnehavaren behandlar dina data samt dina rättigheter som registrerad. Hela sekretesspolicyn finns på https://www.kaspersky.com/web-privacy-policy.

Allmänna villkor

Programvarulösningen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser eller -resurser. Vi tillhandahåller sådana länkar enbart för din bekvämlighet och vi tar inte något ansvar för innehållet eller för resurser eller länkar till produkter eller tjänster som erbjuds eller tillgängliggörs via dem. Du bekräftar att du har ett exklusivt ansvar och att du påtar dig all risk när du använder tredjepartswebbplatser eller -resurser.

MED UNDANTAG FÖR DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM FASTSTÄLLS I DETTA AVSNITT TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARULÖSNINGEN I ”BEFINTLIGT SKICK”. RÄTTSINNEHAVAREN OCH DESS PARTNER GER INGA GARANTIER FÖR DESS ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA. MED UNDANTAG FÖR DE GARANTIER, VILLKOR, UTFÄSTELSER ELLER FÖRBEHÅLL VARS OMFATTNING INTE GÅR ATT UTESLUTA ELLER BEGRÄNSA ENLIGT GÄLLANDE LAG GER INTE RÄTTSINNEHAVAREN ELLER DESS PARTNER NÅGRA GARANTIER, VILLKOR, UTFÄSTELSER ELLER FÖRBEHÅLL (VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA) FÖR NÅGOT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ICKE-INTRÅNG I TREJDEPARTSRÄTTIGHETER, KOMMERSIELL KVALITET, INTEGRATION OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. DU GODKÄNNER HÄRMED ATT PÅTA DIG ANSVAR FÖR VALET AV PROGRAMVARA FÖR ATT UPPNÅ ÖNSKADE RESULTAT, FÖR INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN OCH FÖR RESULTAT AV DESS ANVÄNDNING.

RÄTTSINNEHAVAREN OCH DESS PARTNER PÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR NÅGRA SKADOR ELLER FÖRLUSTER (DÄRIBLAND SÅDANA SOM KAN FÖLJA PÅ UTEBLIVEN VINST, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV INFORMATION ELLER ANDRA MATERIELLA SKADOR) SOM UPPSTÅR VID ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, ÄVEN OM RÄTTSINNEHAVAREN ELLER NÅGON AV DENNES PARTNER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA FÖRLUSTER ELLER SKADOR. DESSA BEGRÄNSNINGAR SKA INTE UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT GÄLLANDE LAG.

Dessa Användningsvillkor regleras i enlighet med Ryska federationens lagstiftning.

Kontaktuppgifter:
Denna information finns på sidan Contact information.

Versioner av detta dokument

 • 2018-apr-27